رنگین کمان ها:

-یک رنگین کمان نور قابل مشاهده ای است که به هفت رنگ شکسته شده که از بالا به پایین عبارتند از: قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، نیلی و بنفش. رنگین کمان ها همیشه یک شکل دارند. یعنی همیشه قرمز در سر و بنفش در کف رنگین کمان است.