دبستان

filesell

دبستان

ستیز من تنها با تاریکی است و برای ستیز و نبرد با تاریکی ، شمشیر بر تاریکی نمی کشم چراغ می افروزم

دبستان

۲۰ مطلب در دی ۱۳۹۰ ثبت شده است

نمونه سوال بنویسیم کلاس سوم دی ماه

علیرضا لرستانی | پنجشنبه, ۲۹ دی ۱۳۹۰، ۰۵:۵۳ ب.ظ
 • علیرضا لرستانی

نمونه سوال تاریخ کلاس پنجم2

علیرضا لرستانی | يكشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۰، ۰۴:۴۰ ب.ظ
 • علیرضا لرستانی

نمونه سوال تاریخ کلاس پنجم

علیرضا لرستانی | يكشنبه, ۲۵ دی ۱۳۹۰، ۰۴:۳۸ ب.ظ
 • علیرضا لرستانی

نمونه سوال ریاضی کلاس پنجم5

علیرضا لرستانی | پنجشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۰، ۰۷:۰۳ ق.ظ
 • علیرضا لرستانی

نمونه آزمون های عملکردی کلاس سوم (تهیه شده توسط گروه های آموزشی)

علیرضا لرستانی | پنجشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۰، ۰۷:۰۰ ق.ظ
 • علیرضا لرستانی

نمونه سوال ریاضی کلاس پنجم4

علیرضا لرستانی | چهارشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۸ ب.ظ
 • علیرضا لرستانی

نمونه سوال ریاضی کلاس پنجم۳

علیرضا لرستانی | چهارشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۷ ب.ظ
 • علیرضا لرستانی

نمونه سوال ریاضی کلاس پنجم2

علیرضا لرستانی | چهارشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۰۴ ب.ظ
 • علیرضا لرستانی

پاسخ زیبای دانش آموز به سوال می خواهید در آینده چه کاره شوید؟

علیرضا لرستانی | چهارشنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۰، ۱۱:۵۰ ق.ظ
 • علیرضا لرستانی

نمونه سوال ریاضی کلاس پنجم

علیرضا لرستانی | شنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۰، ۰۶:۲۵ ب.ظ
 • علیرضا لرستانی

نمونه سوال علوم کلاس پنجم

علیرضا لرستانی | شنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۰، ۰۶:۲۴ ب.ظ
 • علیرضا لرستانی

نمونه سوال علوم پنجم دبستان

علیرضا لرستانی | شنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۰، ۰۶:۲۳ ب.ظ
 • علیرضا لرستانی

نمونه سوال جغرافی کلاس پنجم

علیرضا لرستانی | سه شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۰، ۰۳:۴۶ ب.ظ
 • علیرضا لرستانی

نمونه سوال جغرافی کلاس پنجم

علیرضا لرستانی | سه شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۰، ۰۳:۴۵ ب.ظ
 • علیرضا لرستانی

نمونه سوال جغرافی کلاس پنجم

علیرضا لرستانی | سه شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۰، ۰۳:۴۳ ب.ظ
 • علیرضا لرستانی

آزمون علمی ریاضی کلاس پنجم

علیرضا لرستانی | سه شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۰، ۰۳:۴۱ ب.ظ
دانلود

پسورد: daneshamoozedabestan

 • علیرضا لرستانی

آزمون علمی کلاس پنجم

علیرضا لرستانی | سه شنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۰، ۰۳:۳۷ ب.ظ
دانلود

پسورد:  daneshamoozedabestan

 • علیرضا لرستانی

تمرین عدد نویسی کلاس سوم

علیرضا لرستانی | چهارشنبه, ۷ دی ۱۳۹۰، ۰۸:۲۳ ب.ظ
 • علیرضا لرستانی

امتحان تاریخ و مدنی کلاس پنجم دی ماه

علیرضا لرستانی | سه شنبه, ۶ دی ۱۳۹۰، ۰۴:۳۵ ب.ظ
 • علیرضا لرستانی

نمونه سوال ریاضی کلاس سوم

علیرضا لرستانی | سه شنبه, ۶ دی ۱۳۹۰، ۰۴:۱۷ ب.ظ
 • علیرضا لرستانی