دبستان

filesell

دبستان

ستیز من تنها با تاریکی است و برای ستیز و نبرد با تاریکی ، شمشیر بر تاریکی نمی کشم چراغ می افروزم

دبستان

۷ مطلب در آذر ۱۳۹۰ ثبت شده است

نمونه آزمون عملکردی درس اجتماعی کلاس سوم دبستان

علیرضا لرستانی | چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۳۵ ق.ظ
  • علیرضا لرستانی

نمونه برگ ثبت مشاهدات درس علوم کلاس سوم (گیاهان)

علیرضا لرستانی | چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۴ ق.ظ
  • علیرضا لرستانی

نمونه برگ ثبت مشاهدات درس علوم کلاس سوم (جانوران مهره دار)

علیرضا لرستانی | چهارشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۲ ق.ظ
  • علیرضا لرستانی

نمونه برگ ثبت مشاهدات درس هدیه های آسمان پایه ی سوم

علیرضا لرستانی | شنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۰۴:۳۷ ب.ظ
  • علیرضا لرستانی

نمونه برگ ثبت مشاهدات درس قرآن پایه ی سوم دبستان

علیرضا لرستانی | شنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۰، ۰۴:۳۶ ب.ظ
  • علیرضا لرستانی

آزمون ریاضی کلاس سوم (آذر ماه)

علیرضا لرستانی | پنجشنبه, ۱۰ آذر ۱۳۹۰، ۰۸:۱۹ ق.ظ
  • علیرضا لرستانی

آزمون ریاضی کلاس سوم (آبان )

علیرضا لرستانی | پنجشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۰، ۰۷:۴۰ ق.ظ
  • علیرضا لرستانی