دبستان

filesell

دبستان

ستیز من تنها با تاریکی است و برای ستیز و نبرد با تاریکی ، شمشیر بر تاریکی نمی کشم چراغ می افروزم

دبستان

۱۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۴ ثبت شده است

آزمون عملکردی ریاضی (نمودار)

علیرضا لرستانی | يكشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۶:۱۲ ب.ظ

دانلود

 • علیرضا لرستانی

آزمون عملکردی املا

علیرضا لرستانی | يكشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۰۰ ق.ظ

دانلود

 • علیرضا لرستانی

آزمون عملکردی درس مطالعات اجتماعی (تقویم)

علیرضا لرستانی | جمعه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۷:۵۱ ب.ظ

دانلود

 • علیرضا لرستانی

آزمون مداد کاغذی مطالعات اجتماعی نوبت دوم 94-93

علیرضا لرستانی | شنبه, ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۷:۰۴ ق.ظ

دانلود

 • علیرضا لرستانی

نمونه آزمون مداد کاغذی ریاضی چهار گزینه ای چهارم فصل 5

علیرضا لرستانی | جمعه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۹:۲۱ ب.ظ

دانلود

 • علیرضا لرستانی

نمونه آزمون مدادکاغذی ریاضی کلاس چهارم 94-93

علیرضا لرستانی | جمعه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۵۶ ب.ظ

دانلود

 • علیرضا لرستانی

نمونه آزمون مداد کاغذی ریاضی چهارم فصل 5

علیرضا لرستانی | جمعه, ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۵۰ ب.ظ

دانلود

 • علیرضا لرستانی

روز معلم

علیرضا لرستانی | چهارشنبه, ۹ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۸:۱۰ ب.ظ

هزاران گل سرخ تقدیم به معلمان عزیزم که به من الفبای                                     زندگی  آموختند .  

             معلم عزیزم روزت مبارک 

 • علیرضا لرستانی

نمونه آزمون مداد کاغذی ریاضی فصل 6

علیرضا لرستانی | سه شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۳:۰۵ ب.ظ

دانلود

 • علیرضا لرستانی

نمونه آزمون عملکردی ریاضی چهارم خطوط موازی

علیرضا لرستانی | سه شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۲:۰۰ ب.ظ

 • علیرضا لرستانی

نمونه آزمون عملکردی مطالعات اجتماعی چهارم (جهت یابی)

علیرضا لرستانی | سه شنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۴، ۰۶:۱۱ ق.ظ

دانلود

 • علیرضا لرستانی